Ważne informacje dla klientów

O podatkach i nie tylko

Witaj!

Poniżej znajdziesz niektóre ze zmian w podatkach w roku 2021. Mam świadomość, że nie wszystkie zmiany dotyczą państwa działalności jednak z punktu widzenia przedsiębiorcy wiedza na temat zmian gospodarczych może być przydatna.

Robert Bakalarski, Optima

Faktury korygujące

Nie będzie obowiązku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami. W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulegnie zwiększeniu wówczas korekty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zmiany podstawy opodatkowania. Zmiana ta zdejmie z przedsiębiorcy obowiązek pozyskiwania i gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących przy korektach obniżających podstawę opodatkowania.

Jeszcze przez rok można korzystać z dotychczasowych zasad pod warunkiem uzgodnienia na piśmie między sprzedawcą a nabywcą stosowania dotychczasowych zasad.

Źródło: Optima

Kursy walut

Będzie można stosować ten sam kurs dla rozliczeń VAT, CIT, PIT. Podatnik będzie uprawniony do wyboru sposobu przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. W podatku dochodowym przychody należne przelicza się według średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Natomiast za datę powstania przychodu/datę sprzedaży uważa się dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności lub dostarczenia towaru/wykonania usługi.

Źródło: Optima

Prezenty o małej wartości

Zwiększenie wartości limitu określającego prezent o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Źródło: Optima

Kwartalne rozliczenia

Prawo do składania rozliczeń kwartalnych stracą podatnicy dokonujący dostaw towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Źródło: Optima

Odliczenie VAT

Odliczenie VAT naliczonego przez 4 okresy rozliczeniowe.

Termin do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych ( przy rozliczeniach miesięcznych).

Źródło: Optima

Opodatkowanie podatkiem CIT

Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych.

Zgodnie z nowymi przepisami, spółki jawne w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zysku tych spółek lub aktualizacji takiej informacji w odpowiednim terminie, staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Źródło: Optima

Zwiększenie limitu przychodów

Zwiększenie limitu przychodów uprawniającego do stosowania obniżonej stawki 9% podatku CIT. Podwyższony zostanie limit przychodów osiąganych w roku podatkowym z obowiązujących obecnie 1,2 mln brutto euro na 2 mln euro netto.

Źródło: Optima

Ryczałt

Limit stosowania ryczałtu zostanie podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro Katalog branż i zawodów, które mogą wybrać zryczałtowany sposób rozliczenia z fiskusem został rozszerzony. Prawo do korzystania z ryczałtu zyskają przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Ustawodawca dokonał rozszerzenia definicji „wolnego zawodu”, dodano do tej kategorii m.in. adwokatów.

Źródło: Optima
Darmowa wycena

Wypełnij i wyślij zapytanie

Wypełnij krótką ankietę niezbędną do przygotowania właściwej wyceny dla potrzeb Twojej firmy.