Usługi

Co możemy dla Ciebie zrobić

Usługi księgowe

Lista oferowanych usług księgowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych firm
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (z krajami Unii Europejskiej)
 • rozliczanie importu i eksportu
 • rozliczanie kosztów transportu
 • prowadzenie całej dokumentacji związanej z rozliczaniem handlu zagranicznego
 • prostowanie błędów powstałych przed rozpoczęciem współpracy z biurem rachunkowym
 • rozliczanie deklaracji podatkowych ( najlepiej wszystkich rodzajów)
 • pomoc i reprezentacja w podczas kontroli Urzędu skarbowego i ZUS
 • pomoc w odzyskiwaniu VAT z krajów Unii Europejskiej

Umożliwiamy dostęp on-line do wybranych pozycji w księgach handlowych lub podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Księgowość kadrowa

Lista oferowanych usług księgowych kadrowych:

 • rozwiązywanie i nawiązywanie stosunku pracy na podstawie wszystkich umów o pracę,
 • prowadzenie akt pracowniczych,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem i obliczaniem należnego urlopu, monitorowanie zaległych urlopów, wypłata ekwiwalentu.
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, terminowanie pracowniczych badań lekarskich
 • sporządzanie regulaminu pracy
 • terminowanie szkoleń BHP
 • regulowanie kwestii socjalnych
 • pomocą w rozwiązywaniu  problemów pracowniczych i kadrowych
 • prowadzenie dokumentacji dla ZUS
 • prowadzenie dokumentacji dla PIP

Doradztwo podatkowe

Lista oferowanych usług doradcy podatkowego:

 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnym
 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
 • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
 • Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
Darmowa wycena usług

Wyślij zapytanie

Wypełnij krótką ankietę aby otrzymać cennik usług księgowych dostosowany do Twoich potrzeb.